KAPITOLY

Neoddeliteľná súčasť života štvrte
Je to tu také normálne
Miesto stretnutí‚ ktoré si nedáme
Skúsenosť miesta
Postskriptum
Metodológia