BONUS

Dôležitou súčasťou publikácie je popis občianskeho vyjednávania zachovania trhoviska v priebehu posledných desiatich rokov zachytený prostredníctvom časovej osi. Vzhľadom na rozsah popisu, potrebný pre priblíženie všetkých faktov, sme zvolili zverejnenie časovej osi mimo publikácie, na bonusovej webovej stránke , kde nájde čitateľ doplňujúce výstupy z výskumu, ktoré sme do publikácie vo finálnom výbere nezaradili – emočné mapy zachytávajúce obľúbené miesta v štvrti, zvukové nahrávky, rozhovory, ďalšie fotografie a obrazový materiál z prípravy publikácie.