PUBLIKÁCIA

TRHOVISKO NA ŽILINSKEJ ULICI – SKÚSENOSŤ MIESTA

Publikácia v predaji od septembra v kníhkupectve Artforum v Bratislave! V prípade záujmu píšte na localact.sk@gmail.com.

Publikácia je interpretáciou individuálnej skúsenosti konkrétneho miesta – trhoviska – tvoriaceho neoficiálnu súčasť každodenného života jednej mestskej štvrte. Súčasťou publikácie sú fotografie dokumentárnym spôsobom zaznamenávajúce trhovisko a štvrť‚ v ktorej je lokalizované.

Koncept & texty / Zuzana Ivašková
Fotografie / Eva Benková
Dizajn & layout / Ester Nemcová
Náklad / 300 ks‚ prvé vydanie
Vydalo / občianske združenie LOCAL ACT

© LOCAL ACT 2017

ZÁMER

Publikácia vychádza ako súčasť dlhodobo realizovaného procesu iniciatívy LOCAL ACT s názvom Dizajn každodennosti‚ prostredníctvom ktorého chceme prispieť k premýšľaniu o význame miesta v kontexte každodennej skúsenosti – vytvoriť impulzy a otvoriť priestor na ďalšie prístupy‚ ktoré môžu rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach spolupráce zlepšovať identifikáciu sa obyvateľov a používateľov s miestami‚ kde sa odohráva ich každodennosť‚ a napomáhať tak formovaniu spoločnej mestskej skúsenosti.

Priblíženie skúsenosti trhoviska má napomôcť porozumieť tomu‚ čo utvára miesto‚ akým je trhovisko‚ akým spôsobom sa s ním ľudia identifikujú a aké faktory – fyzické a symbolické‚ individuálne a kolektívne‚ vonkajšie či vnútorné – zohrávajú v tomto procese rolu. Chce poukázať na skutočnosť‚ že vnímanie miesta jeho používateľmi‚ artikulované prostredníctvom zdanlivo nepatrných symbolov‚ môže prerásť z vnútorne angažovaného prístupu do zhmotnenej podoby verejného konania.

KAPITOLY

Neoddeliteľná súčasť života štvrte
Je to tu také normálne
Miesto stretnutí‚ ktoré si nedáme
Skúsenosť miesta
Postskriptum
Metodológia

O AUTORKÁCH

ZUZANA IVAŠKOVÁ
Koncept & texty

Absolvovala magisterské štúdium na Katedre humánnej geografie na PriF UK v Bratislave (2007)‚ kde sa venovala výskumu inovatívnych prístupov k miestnemu rozvoju v Bratislave‚ analýzou aktérov vstupujúcich do vzťahov vo verejnom priestore mesta a ich vplyvom. Ako lokálna aktérka‚ angažujúca sa na periférii centra mesta Bratislava‚ spoluiniciovala vznik občianskeho združenia LOCAL ACT (2012) a viacero občianskych aktivít vo verejnom priestore (Iniciatíva za zachovanie trhoviska na Žilinskej ulici‚ Salónik na Hlavnej stanici a i.). Zaujíma sa o skúmanie úlohy miesta v individuálnej či kolektívnej identite‚ mestskú každodennosť (Dizajn každodennosti‚ 2013) a rozvoj mestského občianstva (Mesto ako politikum‚ 2014). Pôsobí v mimovládnom neziskovom sektore ako koordinátorka kultúrnych projektov‚ ako aj vo verejnom sektore v oblasti plánovania a implementácie kultúrnych politík územnej samosprávy.

EVA BENKOVÁ
Fotografie

Po ukončení magisterského štúdia na Katedre fotografie a nových médií VŠVU (2012) pôsobila ako pedagóg na Oddelení úžitkovej fotografie‚ ŠÚV v Bratislave. Ďalej sa venovala organizácii festivalu Bratislava Design Week. Výstavy‚ na ktorých participovala — Vizuálne premeny Slovenska v Bratislave (2012)‚ Výstava KFaNM VŠVU v rámci EHMK v Košiciach (2013)‚ Dni slovenského umenia vo Viedni (2014). Vo fotografii uprednostňuje dokumentárny prístup. V roku 2013 spolu s o. z. LOCAL ACT pracovala ako fotografka na internetovom projekte http://www.dizajnkazdodennosti.sk‚ ktorý skúmal bratislavskú štvrť v okolí ulice Šancová. Pracuje aj ako grafická dizajnérka‚ z tejto oblasti ju zaujíma najmä knižný dizajn.

KONTAKT

V prípade záujmu o publikáciu píšte na localact.sk@gmail.com.

Publikáciu momentálne nájdete aj v kníhkupectve Artforum v Bratislave, Kozia 20, 811 03 Bratislava.